• தானியங்கி செல் வரிசைப்படுத்தும் இயந்திரம்

தானியங்கி செல் வரிசைப்படுத்தும் இயந்திரம்

  • Automatic  Cell  Sorting  Machine

    தானியங்கி செல் வரிசைப்படுத்தும் இயந்திரம்

    நல்ல கலங்களுக்கு 18 சேனல்கள் மற்றும் என்ஜி கலங்களுக்கு 2 சேனல்கள் கொண்ட 18650 கலங்களின் செல் வரிசைப்படுத்தலுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. பேட்டரி பேக் உற்பத்தியின் உயர் தரத்தை உறுதிப்படுத்த இந்த இயந்திரம் செல் வரிசைப்படுத்தும் திறனை வியத்தகு முறையில் மேம்படுத்துகிறது.